Adresa:   V Závětří 6/1478
170 00 Praha 7
Telefon:   212 248 670
736 535 095
Česky English 
 

Download – Stažení vývojových nástrojů

Pro zpřístupnění vývojových nástrojů pod GNU licencí širokému okruhu zájemců uvádíme na našich stránkách odkazy pro stažení jednotlivých nástrojů. Vývojové nástroje jsou uváděny pro operační systémy Windows a Linux.

Následujícími odkazy je možné stáhnout námi připravené přeložené vývojové nástroje – assembler, překladače C a C++ (GNU GCC), knihovny AVR-libc a NewLib a pomocné nástroje pro procesory řady AVR a ARM. (Obdoba balíků WinAVR, WinARM, GNUARM).

Jednotlivé vývojové nástroje jsou vydávány pod různými licenčními podmínkami.

Soubory ke stažení pro platformu Windows

GNU AVR – překladače jazyka C a C++ pro procesory řady AVR (obdoba WinAVR) + AVR-libc (standardní knihovna jazyka C)
GNU ARM – překladače jazyka C a C++ pro procesory řady ARM (obdoba WinARM, GnuArm) + Newlib (standardní knihovna jazyka C)
GNU UTILS – pomocné nástroje (make apod.)

Soubory ke stažení pro platformu Linux

GNU AVR – překladače jazyka C a C++ pro procesory řady AVR (obdoba WinAVR) + AVR-libc (standardní knihovna jazyka C)
GNU ARM – překladače jazyka C a C++ pro procesory řady ARM (obdoba WinARM, GnuArm) + Newlib (standardní knihovna jazyka C)
GNU UTILS – pomocné nástroje jsou součástí Linuxu

Odkazy na zdrojové kódy výše uvedených přeložených souborů

GCC, G++ – sada překladačů
Binutils – assembler, linker…
Avr-libc – implementace části standardní knihovny jazyka C optimalizované pro procesory AVR
Newlib – kompletní standardní a matematická knihovna jazyka C se zaměřením na embedded systémy

Podpůrné knihovny a vývojové nástroje

Pro získání knihoven, vývojových a ladících nástrojů, návodů, vzorových příkladů a aplikací vytvořených firmou ConTeK je nutné se zaregistrovat na info@contek.cz a uvést svou e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme zprávu s odkazy pro stažení těchto souborů.

Odkazy na vývojové nástroje ostatních výrobců

Programmers Notepad – integrovaný vývojový nástroj pro editování zdrojových souborů, spouštění dávkových příkazů, … (čištění, překlad, nahrávání programu, …) Windows/Linux

Eclipse IDE for C/C++ Developers – integrovaný vývojový nástroj pro editování zdrojových souborů, spouštění dávkových příkazů, … (čištění, překlad, nahrávání programu, …), Windows/Linux

NetBeans – integrovaný vývojový nástroj pro editování zdrojových souborů, spouštění dávkových příkazů (čištění, překlad, nahrávání programu, …), platformy Java, C/C++, XML, UML, …, Windows/Linux

XmlPad3 – nástroj pro práci s XML soubory, XML editor, různé typy náhledů na XML, Windows

Vývojové nástroje pro simulátory aplikací

Simulátory aplikací na počítačích PC je možno vytvářet v prostředí Microsoft Visual Studio, KDevelop

Vývojové nástroje pro vizualizační systémy

Vizualizační systémy na počítačích PC je možno vytvářet v prostředí Microsoft Visual Studio , KDevelop , MonoDevelop

Aktualizace:
11.8. 2019