Adresa:   V Závětří 6/1478
170 00 Praha 7
Telefon:   212 248 670
736 535 095
Česky English 
 

Tryskové tkací stroje

Již několik let vyvíjíme pro VÚTS Liberec a ZBROJOVKU ZTM elektroniku, programové vybavení a pohony pro moderní tryskové tkací stroje. Pro řízení těchto strojů používáme naše řídicí a vizualizační systémy.

Pro přehledné sledování a snadné zadávání technologických parametrů tkaní jsou použity operátorské panely s dotykovými obrazovkami.

Řídicí systém

Řídicí systém je tvořen rozvaděčem, jehož jádrem je procesorová jednotka PU02 s několika rozšiřujícími deskami vstupů a výstupů. Počet a typ desek závisí na konfiguraci stroje. V různých konfiguracích jsou zastoupeny desky XmAio01, XmPga01, XmDio01, XmDo01 a XmDi01.

Vstupy a výstupy jsou z procesorové jednotky vedeny na moduly upravující signály do podoby vhodné pro řízení a snímání příslušných částí stroje (pnemuatické ventily, brzdy, indukční snímače, světelné závory, signalizační světla, tlačítka). Pro tyto účely používáme tranzistrorové moduly AmT01-03, moduly s LED AmL03 či analogové zesilovače MAmp01.

Součástí rozvaděče řídicího systému jsou měniče firmy Lenze, kterými řídíme, dle typu stroje, několik synchronních či asynchronních motorů stroje. S měniči komunikujeme pomocí sběrnice CAN.

Některé stroje jsou vybaveny krokovými motory, které řídíme moduly MSm01.

Rychlou programovatelnou deskou XmPga01 generujeme přesné trajektorie pohonů (vytváříme elektronické vačky) příp. snímáme resolverové snímače - bezkontaktní snímače absolutní polohy.

Řídicí systémy lze pomocí linky RS-485 (MCom485) nebo Ethernetu připojit k informačnímu systému pro sběr a vyhodnocování výrobních dat.

Vizualizační systém

Každý jednotlivý stroj je vybaven 15'' barevným operátorský panelem (PU01 + OP15), na kterém je možné sledovat výrobní proces tkaní a nastavovat veškeré parametry stroje.

Blokové schema řídicího systému

Aktualizace:
4.5. 2016