Adresa:   V Závětří 6/1478
170 00 Praha 7
Telefon:   212 248 670
736 535 095
Česky English 
 

CtBrd03 – Procesorová jednotka s AVR 16 MHz

CTB03 – Procesorová jednotka s AVR 16 MHz
 • široký rozsah napájení 15–27 VDC
 • procesor ATMEL AVR
 • 2 kB FRAM pro ukládání dat
 • hodiny reálného času zálohované baterií
 • 16 digitálních vstupů 24V
 • 16 digitálních výstupů s tranzistorovými spínači
  • volitelná polarita výstupu (skupina 8 výstupů)
  • možnost připojení výstupních modulů
 • 2 komunikační linky RS232
  • rychlost až 115200 bps
 • sběrnice CAN
  • rychlost až 1Mbit
 • 4 analogové vstupy (AIN0–3)
  • rozlišení 10 bitů
  • 2 vstupy pro připojení tenzometrů
  • 2 vstupy s volitelným rozsahem 0–5 V nebo 0–10 V
 • 4 analogové výstupy (AOUT0–3)
  • rozlišení 10 bitů
  • rozsah 0–10 V
 • bootloader pro nahrávání software po RS232

Popis

CtBrd03 je malý jednodeskový řídicí systém vhodný např. pro řízení strojů, kde je potřeba zpracovávat menší množství signálů a kde velikost aplikačního programu nepřekročí 128 kB. Jako zobrazovací prvek k tomuto řídicímu systému lze s výhodou použít grafický terminál OP04.

Základem řídicího systému CtBrd03 je procesor ATMEL AVR se 128 kB programové paměti FLASH, 4 kB RAM a 4kB EEPROM. Systém dále obsahuje 2 kB rychlé paměti FRAM nahrazující zálohovanou paměť RAM a hodiny reálného času zálohované baterií.

Komunikaci s dalšími zařízeními umožňují 2 komunikační linky RS232 a sběrnice CAN. Rychlost sběrnice CAN je programově volitelná až do rychlosti 1 Mbit. Komunikační linky nejsou galvanicky izolovány.

Pro měření analogových signálů je systém vybaven 4-mi 10bitovými analogovými vstupy. 2 vstupy umožňují přímé připojení tenzometrů, 2 vstupy jsou určeny pro měření napětí v rozsazích 0–5 V nebo 0–10 V.

Systém dále obsahuje 4 10bitové analogové výstupy s rozsahem výstupního napětí 0–10 V.

16 digitálních vstupů umožňuje připojení dvoustavových signálů úrovně 24 V a 16 výstupů umožňuje ovládání dvoustavových signálů. Výstupy jsou osazeny tranzistorovými spínači umožňující spínání ke společnému vývodu COM, společnému vždy pro 8 výstupů.

Uživatelský program se do řídicího systému nahrává po sériové lince RS232 pomocí vestavěného bootloaderu.

Technické parametry

 • Napájení: 15–30 VDC
 • Spotřeba: 70 mA při 15 V, 60 mA při 30 V bez připojených vstupů a výstupů
 • Pracovní teplota: 0-70 °C
 • Procesor
  • Typ: ATMEL AVR 16MHz
  • FLASH PROGRAM: 128 kB
  • RAM: 4 kB
  • EEPROM DATA: 4 kB
 • FRAM
  • Velikost: 2 kB
  • Počet čtení/zápisů: min. 10^12
 • RTC
  • Datum: rok, měsíc, den, den v týdnu
  • Čas: hodiny, minuty, sekundy, desetiny a setiny
  • přestupné roky do r. 2100
  • automatické ukládání času vypnutí
  • SW kalibrace
 • Linka RS232
  • Počet: 2
  • Konektor: 3 piny
  • Signály: TxD, RxD, GND
  • Rychlost: programově nastavitelná až do 115200 bps
 • Sběrnice CAN
  • Konektor: 3 piny
  • Signály: CANH, CANL, GND
  • Rychlost: programově nastavitelná až do 1Mbit
 • Analogové vstupy pro přímé připojení tenzometrů
  • Počet: 2
  • Rozlišení: 10 bitů
  • Zesílení tenzometrických vstupů: 330
  • Napájecí napětí pro tenzometry: 6 V
 • Analogové vstupy ostatní
  • Počet: 2
  • Rozlišení: 10 bitů
  • Rozsah: volitelný propojkou, 0-5 V nebo 0-10 V
 • Analogové výstupy
  • Počet: 4
  • Rozlišení: 10 bitů
  • Rozsah: 0–10 V
 • Digitální vstupy
  • Počet: 16
  • Vstupní napětí: 24 V
  • Úroveň L: max. 8 V
  • Úroveň H: min. 16 V
 • Digitální výstupy
  • Počet: 16
  • Spínané napětí: max. 40 V
  • Spínaný proud: max. 40 mA na jediném výstupu, 0,4 A na všech výstupech současně

Programové vybavení

Do řídicí jednotky lze pomocí rozhraní JTAG nebo linky RS232 nahrát libovolnou uživatelskou aplikaci napsanou v assembleru nebo jazyce C. Pro vytvoření software lze použít běžné dostupné vývojové nástroje (např. AVRGCC, IAR).

Dokumentace

Příručka uživatele Příručka uživateleverze produktu 1revize 1220,0 KiBčesky
Aktualizace:
4.5. 2016